Macrofotografie is het fotograferen op korte tot zeer korte afstand van onderdelen van vaak insecten of planten, met de bedoeling ze zo groot mogelijk af te beelden, zodat details zichtbaar worden die met het blote oog moeilijk of niet waarneembaar zijn. We spreken van macrofotografie wanneer de vergroting groter of gelijk is aan één.