De Farne-eilanden (Engels: Farne Isles, ook de Farnes) is een groep Engelse eilanden buiten de kust van Northumberland. Er zijn 15 tot 28 eilanden, afhankelijk van de getijden. Ze liggen op 2,5 tot 7,5 km van het vasteland.

De Farne-eilanden worden gekenmerkt door de zeldzame vogels die hier broeden. De noordse stern en de visdief komen er het meest voor. Tussen de rotsen broeden verder (kuif-)aalscholvers, noordse stormvogels, de zeekoetet, gewone alken, drieteenmeeuwen, papegaaiduikers en eidereenden.